„Młody strażak”

2 października w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uroczyście wręczyli promesy na dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych, udzielone w ramach programu „Mały Strażak”.

Na uroczystości obecny był szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, Wicemarszałek województwa  Marcin Gwóźdź, Łukasz Kasztelowicz, prezes WFOŚiGW we Wrocławiu, a także Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu nadbryg. Adam Konieczny.

Promesy przekazane zostały przedstawicielom 40 jednostek OSP z regionu wałbrzyskiego (Wałbrzych, powiat wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki).

Ochotnicze straże pożarne ze środków dotacji „Mały Strażak” zakupią najpotrzebniejszy sprzęt ratowniczy, pożarniczy i pomocniczy niezbędny do ratowania zdrowia i życia mieszkańców naszego regionu.

OSP z terenu naszego powiatu w ramach dotacji zakupią:
1. OSP Wałbrzych: Agregat prądotwórczy, zestaw oświetleniowy, pilarkę spalinową, detektor wielogazowy – za 14 302 zł;
2. OSP Boguszów: Agregat wysokociśnieniowy do zabudowy nowego samochodu – za 20 000 zł;
3. OSP Mieroszów: Prądownice pionowe, lance gaśnicze, sprzęt pneumatyczny wysokociśnieniowy i sprzęt oświetleniowy (najaśnice) – 20 000 zł;
4. OSP Grzędy: Motopompę szlamową, piłę do stali i betonu za 20 000 zł;
5. OSP Witków: Motopompę szlamową za 12 000 zł;
6. OSP Czarny Bór: Lancę gaśniczą i prądownice wodne za 7900 zł,
7. OSP Jaczków: Poduszki pneumatyczne, zestawy oświetleniowe i detektor wielogazowy za 19 000 zł.
8. OSP Głuszyca: Sprzęt armatury wodnej, a także podręczny sprzęt gaśniczy i pirometr – 13 699 zł;
9. OSP Sokołowsko: Piłę do cięcia stali i betonu, piłę do drewna, najaśnicę, pirometr, detektor wielogazowy i prądownicę wodną za 18 000 zł.