Informacja o bezpiecznych kąpieliskach

Informacja o kąpieliskach przekazana przez Głównego Inspektora Sanitarnego znajduje się pod linkiem: http://sk.gis.gov.pl

Serwis kąpieliskowy jest systemem informacyjnym, który prezentuje wykaz wszystkich kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin.

Na portalu znajdują się również informacje o aktualnych przepisach, terminarz organizacji kąpielisk oraz opracowanie dotyczące zagrożeń związanych z nadmiernym zakwitem sinic.